Budowa ulicy Plażowej w Białobrzegach

Na ulicy Plażowej w Białobrzegach położona została nawierzchnia z kostki betonowej ciagu pieszo-jezdnego wraz z wjazdami do posesji.

Wykonawcą inwestycji była firma Tombud z Wieliszewa

Koszt inwestycji to 113 tys. zł.

Budowę zakończono w czerwcu 2014 r.