Budowa ulicy Warsztatowej w Stanisławowie Pierwszym

Inwestycję wykonuje firma TOMBUD z Wieliszewa. Powstaje ciąg pieszo-jezdny długości 320 metrów, o nawierzchni z kostki bezfazowej, z wjazdami do posesji i odwodnieniem powierzchniowym do drenu francuskiego. Koszt inwestycji wynosi 228 tys. zł, planowany termin jej realizacji upływa 30 kwietnia.