Kostka na ul. Rodziny Kalińskich

Zakończyła się przebudowa ulicy Rodziny Kalińskich w Józefowie.

Położona została nawierzchnia z kostki wraz z wjazdami do posesji na odcinku ok. 200 metrów. Przebudowano także przepust na rowie melioracyjnym i dojazd do niego.

Koszt inwestycji wyniósł 161 tys. zł, wykonawcą prac była firma Partner z Chotomowa.