Kostka na ul. Wirażowej w Wólce Radzymińskiej

W pierwszym etapie zrealizowanych prac powstał ciąg pieszo-jezdny długości 100 m o nawierzchni z kostki.
Wykonawcą inwestycji była firma Roboty-Ziemne –Budowlane z Legionowa.
Koszt prac wyniósł 70 tys. zł.