Oświetlenie przy ulicy Barokowej

Zakończono prace przy budowie oświetlenia ulicy Barokowej w Stanisławowie Pierwszym.

Przy ulicy Barokowej stanęło 5 słupów oświetleniowych, na odcinku długości 164 metrów.
Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budownictwa Sieci Energetycznych ELBIS z Wołomina.
Koszt prac wyniósł 22 tys. zł.