Przebudowa kładki nad Kanałem Żerańskim

  • Cel – przystosowanie kładki do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowników. Dostosowanie konstrukcji kładki do obowiązujących przepisów.
  • Zakres prac – wybudowanie dwóch pochylni, renowacja konstrukcji metalowej, wymiana drewnianej nawierzchni.
  • Wykonawca – Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego „Mazowieckie Mosty” Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.
  • Koszt inwestycji – 1 mln 800 tys. zł.
  • Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji w kwocie 500 tys. zł z w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego.
  • Początek prac – luty 2013 r.
  • Termin zakończenia prac – sierpień 2013 r.

loga20unijne620.JPG

kwiecień 2013
kwiecień 2013
kwiecień 2013
kwiecień 2013
czerwiec 2013
sierpień 2013
sierpień 2013
sierpień 2013
sierpień 2013
sierpień 2013
październik 2013