Przebudowa mostu przez rzekę Czarną w ciągu drogi powiatowej Nr 1814W – ul. Brukowa wraz przebudową drogi powiatowej NR 1815W – ul. Szkolna i ul. Małołęcka, inwestycja Starostwa Powiatowego w Legionowie, dofinansowana przez Gminę Nieporęt

Przed rozpoczęciem roku szkolnego Starostwo Powiatowe zakończyło przebudowę drogi powiatowej 1815, ul. Małołeckiej i Szkolnej na odcinku 420 metrów. Powstały nowe ciągi piesze i przebudowane zostały stare w sąsiedztwie szkoły, położona została nowa nawierzchnia drogi. Pobocza zostały poszerzone i utwardzone, zbudowano zatoki parkingowe. Wykonane prace wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w okolicy szkoły, przede wszystkim pieszych, a także kierowców.

Jest to część zadania, obejmującego także remont mostu na rzece Czarnej, w ciągu drogi powiatowej 1814 – ulicy Brukowej w Stanisławowie Pierwszym. Planowany termin ukończenia remontu mostu to połowa października.

Koszt tych prac to blisko 2 mln złotych.
Gmina Nieporęt przekazała środki na realizację inwestycji w kwocie 1 mln złotych.

Starostwo pozyskało też 2,5 mln złotych ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

sierpień 2014
sierpień 2014
sierpień 2014