Przebudowa ulicy Małołęckiej w Izabelinie

Wykonano przebudowę ulicy Małołęckiej, na odcinku od ulicy Izabelińskiej do ul. Leśnej w Izabelinie.

Na odcinku ok. 1 km nawierzchnia asfaltowa została sfrezowana, następnie wykonano warstwę wiążącą i ścieralną na siatce wzmacniającej. Pobocza drogi zostały uporządkowane.

Wykonawca prac – firma Drogi i Mosty, Jan Kaczmarczyk, Kacice k. Pułtuska.
Koszt inwestycji wyniósł 398 tys. złotych, termin jej ukończenia upłynął 30 czerwca 2015 r.