Przebudowa ulicy Pęczkowskiego w Nieporęcie – III etap

W III etapie prac, na odcinku 320 metrów, położona zostanie nawierzchnia z kostki.
Wykonawca, firma Roboty Ziemno-Budowlane J. Mróz z Legionowa, buduje ciąg pieszo-jezdny. Termin wykonania inwestycji upływa 30 maja, jej koszt wyniesie 193,5 tys. złotych.

ul. Pęczkowskiego w Nieporęcie