Remont nawierzchni ul. Topolowej w Wólce Radzymińskiej

– prace remontowe na odcinku 660 m,
– zakres prac – remont cząstkowy, frezowanie nawierzchni, położenie warstwy wyrównawczej, wykonanie nakładki asfaltowej grubości 5 cm, uporządkowanie poboczy i wysypanie kruszywem naturalnym,
– wykonawca – firma Fal-Bruk z Warszawy
– koszt – ok. 160 tys. zł