Ulica Bagienna w Kątach Węgierskich

Na ulicy Bagiennej w Kątach Węgierskich wykonano 100 metrów ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej.

Realizatorem prac była firma Dromo z Warszawy, ich koszt wyniósł 71 tys. złotych.