Ulica Zwycięstwa i Królewska (droga powiatowa 1816) – inwestycja Starostwa Powiatowego w Legionowie, dofinansowana przez Gminę Nieporęt

Przebudowa ulic Zwycięstwa i Królewskiej (droga powiatowa 1816) obejmuje swym zakresem wzmocnienie jezdni, budowę odwodnienia jezdni, budowę lub przebudowę zjazdów do posesji, umocnienie poboczy kruszywem oraz nową organizację ruchu. Roboty są prowadzone pod ruchem, więc droga nie została zamknięta.

Planowany termin zakończenia prac modernizacyjnych to pierwsza połowa listopada 2014 r.
Koszt przebudowy to blisko 4 miliony zł.

sierpień 2014
sierpień 2014