Gmina kontynuuje inwestycję w ulicy Spacerowej w Białobrzegach i ulicy Głównej w Ryni

Gmina kontynuuje inwestycję w ulicy Spacerowej w Białobrzegach i ulicy Głównej w Ryni – powstaje m.in. następny odcinek ścieżki rowerowej.
Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej ulicy, budowę ścieżki rowerowej, budowę chodnika oraz zjazdów do posesji. Wykonane zostanie również oznakowanie poziome i pionowe ulicy oraz ścieżki. Prace wykonane zostaną na odcinku ok. 615 metrów i zaplanowane są do początku czerwca.