Drogowe

Chodnik – ul Akacjowa w Kątach Węgierskich

– II etap budowy chodnika
– wykonano 700 mb nawierzchni z kostki betonowej
– realizator prac – firma SAS-BUD z Warszawy
– koszt – 121 tys. zł.

ulica Polna – nawierzchnia asfaltowa ulica Polna – nawierzchnia asfaltowa
-wykonano 200 metrów nawierzchni asfaltowej oraz oznakowanie pionowe
– wykonawca – firma SGI Drogi z Warszawy
– koszt – 140 tys. zł

Parking przy cmentarzu w Nieporęcie Parking przy cmentarzu w Nieporęcie
– ilość miejsc parkingowych – 62
– wykonawca – firma Usługi Brukarskie Zbigniew Kruk z Tłuszcza
– koszt – 115 tys. zł

Chodnik prowadzący do kładki nad Kanałem Żerańskim Chodnik w Nieporęcie
– chodnik prowadzący do kładki nad Kanałem Żerańskim
– nawierzchnia z kostki
– wykonawca – partner z Chotomowa
– koszt – 17 tys. zł

Utwardzanie nawierzchni dróg Utwardzanie nawierzchni dróg
– prace w ulicach Leśnej w Michałowie-Grabinie, Gajowej w Woli Aleksandra oraz wzdłuż ulicy Strużańskiej w Rembelszczyźnie – łącznie ok. 1 km. dróg
– zakres robót: korytowanie, położenie 2 warstw kruszywa, zagęszczenie podłoża oraz profilowanie – wykonawca – firma Cembud z Józefowa
– koszt prac 124 tys. zł
– termin wykonania – lipiec 2010 r

ul. Zegrzyńska w Nieporęcie – nawierzchnia z kostki
– wykonano nawierzchnię z kostki wraz z wjazdami do posesji oraz z płyt eko
– długość – 187 metrów
– wykonawca – Usługi Brukarskie Zb. Kruk z Tłuszcza
– koszt – 120 tys. zł
ul. Zegrzyńska w Nieporęcie ul. Zegrzyńska w Nieporęcie

ul. Leśna w Wólce Radzymińskiej ul. Leśna w Wólce Radzymińskiej
– wykonano nawierzchnię asfaltowa ulicy na odcinku ok. 200 mb,
– wykonawca – firma Falbruk z Warszawy
– koszt – ok. 180 tys. zł

ul. Kwiatowa w Michałowie-Grabinie ul. Kwiatowa w Michałowie-Grabinie – asfalt
– nawierzchnia asfaltowa na odcinku długości 850 metrów
– wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego
– koszt – 200 tys. zł

ul. Świerkowa i Cyprysowa – nawierzchnia z kostki
– wykonano nawierzchnię z kostki z wjazdami do posesji, pobocza wyłożone płytą eko
– łączna długość – 570 metrów
– wykonawca – firma Partner z Chotomowa
– koszt – 375 tys. zł
ul. Cyprysowa ul. Świerkowa

Parking przy ul. Sienkiewicza na osiedlu Głogi w Nieporęcie ul. Sienkiewicza na osiedlu Głogi w Nieporęcie – parking
– nawierzchnia parkingu z kostki
– możliwość zaparkowania 25 samochodów
– wykonawca – firma Partner z Chotomowa
– koszt – 48 tys. zł

ulica Chłodna w Nieporęcie
– wymiana nawierzchni chodników oraz zjazdów do posesji na kostkę betonową,
– powierzchnia – 670 m2,
– wykonawca – firma Kosbud z warszawy,
– koszt – 66 tys. zł
ulica Chłodna w Nieporęcie ulica Chłodna w Nieporęcie

Parkingi i chodniki na Osiedlu Wojskowym w Białobrzegach
– pięć nowych parkingów, o łącznej powierzchni 900m2
– przebudowana nawierzchnia 2 chodników – 650 m2, płyty zastąpiła kostka betonowa,
– asfaltowy wjazd na osiedlu,
– wykonawca – firma Dromo z Warszawy,
– koszt prac – 248 tys. złotych.
Parkingi i chodniki na Osiedlu Wojskowym w Białobrzegach Parkingi i chodniki na Osiedlu Wojskowym w Białobrzegach

Parkingi i chodniki na Osiedlu Wojskowym w Białobrzegach Parkingi i chodniki na Osiedlu Wojskowym w Białobrzegach Parkingi i chodniki na Osiedlu Wojskowym w Białobrzegach
Parkingi i chodniki na Osiedlu Wojskowym w Białobrzegach