Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kątach Węgierskich

Podpisanie umowy w dniu 17 października 2014 r.z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dofinansowania w kwocie 173 610 zł zakończyło starania gminy o zakup nowego samochodu dla jednostki OSP w Kątach Węgierskich.

Dofinansowanie przez WFOŚiGW zadania „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kątach Węgierskich” nie jest jedynym, jakie otrzymała gmina na ten cel. Dzięki staraniom wójta Macieja Mazura przeszło 100 tys. zł przyznał na zakup samochodu Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP – 150 tys. zł. GAZ SYSTEM S.A. – 50 tys. zł., Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – 150 tys. zł. Gmina Nieporęt przeznaczyła na ten cel 70 830 zł środków własnych.

Nowy samochód MAN TGM18.340 4×4 BB wraz z pełnym wyposażeniem, wartości blisko 694 440 złotych, przekazany został OSP w Kątach Węgierskich i stanie w rozbudowanym garażu. Jednostka ta od 2006 roku działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i pod względem realizowanych rocznie akcji znajduje się w czołówce powiatu.

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od wymienionych instytucji gmina po raz kolejny zakupiła nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy. Umowa na dostawę podpisana została z Przedsiębiorstwem usługowo Handlowym Moto-Truck z Kielc.


logo20dofinansowanie20osp20katy20wegierskie.jpg