Nasadzenia roślinności wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej nad Kanałem Żerańskim

Wzdłuż nowej ścieżki pieszo-rowerowej nad Kanałem Żerańskim w Nieporęcie rozpoczęły się nasadzenia roślinności.
Nasadzenia zakończone zostaną na początku listopada i obejmą odcinek ścieżki rozpoczynający się przed Gminnym Ośrodkiem Kultury do kładki w Nieporęcie. Posadzonych zostanie przeszło 40 drzew i ponad 3000 krzewów. Następny etap zazieleniania, od kładki w Nieporęcie do mostu w Izabelinie, odbędzie się wiosną. Wówczas przy ścieżce pieszo-rowerowej zacznie rosnąć ponad 300 nowych drzew i blisko 9000 krzewów.

IMG_1691 IMG_1692

20191019_091917 20191019_093353