Budowa oświetlenia boiska w Kątach Węgierskich

8.07.2020 r.

Zakończono budowę oświetlenia boiska w Kątach Węgierskich.

3.06.2020 r.

Rozpoczęła się budowa oświetlenia boiska w Kątach Węgierskich. Obecnie trwają prace ziemne – wkopanie kabla oświetleniowego, fundamentów. Następnie firma przystąpi do stawiania słupów. Koszt inwestycji to 103 001,96 zł. Planowany termin zakończenia prac to 10.06.2020 r. Zadanie wykonuje firma STAN – REX z Sosnowca.