Gmina zakończyła inwestycję w ulicy Spacerowej i ulicy Głównej w Ryni

9.07.2020 r.

Zakończono inwestycję w ulicy Spacerowej i ulicy Głównej w Ryni – budowę ścieżki rowerowej, chodnika i nowej nawierzchni asfaltowej ulicy.

17.04.2020 r.

Gmina kontynuuje inwestycję w  ulicy Spacerowej i ulicy Głównej w Ryni – powstaje m.in. następny odcinek ścieżki rowerowej.

W ulicy Spacerowej i Głównej w Ryni kontynuowana jest budowa ścieżki rowerowej, chodnika i nowej nawierzchni asfaltowej ulicy na odcinku ok. 615 metrów. Koszt prac to kwota 780 tys. zł. Pierwszy etap inwestycji, od ulicy Wczasowej w kierunku Ryni, długości 975 m zrealizowany został w 2019 roku. Oddzielenie ruchu pieszych i rowerzystów od ruchu pojazdów znacznie zwiększyło się bezpieczeństwo na drodze. Ścieżką rowerową można natomiast w bezpieczny sposób dojechać do wielu miejsc w gminie. Inwestycja w znaczący sposób wpłynęła też na estetykę miejscowości.


2.03.2020 r.

Gmina kontynuuje inwestycję w ulicy Spacerowej w Białobrzegach i ulicy Głównej w Ryni – powstaje m.in. następny odcinek ścieżki rowerowej.
Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej ulicy, budowę ścieżki rowerowej, budowę chodnika oraz zjazdów do posesji. Wykonane zostanie również oznakowanie poziome i pionowe ulicy oraz ścieżki. Prace wykonane zostaną na odcinku ok. 615 metrów i zaplanowane są do początku czerwca.