Budowa kanalizacji sanitarnej dla Michałowa Grabiny

Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałów Grabina- etap II. Prace prowadzone będą na terenie od istniejącej przepompowni ścieków w Michałowie Grabinie do końca wsi Michałów Grabina. W ramach inwestycji wykonana zostanie kanalizacja sanitarna w ul. Kwiatowej wraz z odejściami do granicy działek. Umożliwi to wybudowanie 21 przyłączy. Przewidywany termin zakończenia zadania ustalono na 10 listopada 2021 r. Wykonawcą inwestycji jest BWK Bogdan Tarnowski.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałów Grabina- etap II
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałów Grabina- etap II