Przebudowa ul. Wesołej w Stanisławowie Pierwszym

Przebudowa ul. Wesołej w Stanisławowie Pierwszym – na odcinku długości 200 m.b. przewiduje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz ze zjazdami do posesji w granicy pasa drogowego termin wykonania do 26 maja 2021; koszt 197 tys. zł.

Ul.Wesoła po modernizacji
ul. Wesoła po modernizacji
Modernizacja ul.Wesołej
Modernizacja ul.Wesołej