Prace związane z przebudową przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w miejscowości Józefów w rejonie Szkoły Podstawowej.

Rozpoczęto prace związane z przebudową przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w miejscowości Józefów w rejonie Szkoły Podstawowej. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci oraz użytkowników drogi. Na przedmiotowe zadanie Gmina Nieporęt uzyskała dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 200 000,00 zł. Zadanie obejmuje przebudowę chodnika, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, progów zwalniających, wyniesionego przejścia dla pieszych, doświetlenie przejścia oraz oznakowanie poziome i pionowe. Termin realizacji zamówienia do 30.05.2022r. W związku z rozpoczęciem prac budowlanych ruch drogowy na wspomnianym odcinku może być utrudniony.

Prace związane z przebudową przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w miejscowości Józefów w rejonie Szkoły Podstawowej.