Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym

Kolejny etap termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Stanisławowie Pierwszym. Dziś na placu przed szkołą pojawiła się wiertnica.
Od 20 kwietnia rozpoczynamy odwierty dolnego źródła pompy ciepła. Inwestycja wymaga wykonania aż 52 otworów!

Prace przy termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Stanisławowie Pierwszym

19 kwietnia przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Stanisławowie Pierwszym rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynku połączone z wykonaniem odwiertów na terenie szkolnym. Z uwagi na harmonogram prac, bezpieczeństwo uczniów oraz wszystkich odwiedzających szkołę, w pierwszym i drugim etapie prac tj. od 19 kwietnia do 31 maja zostanie zamknięta główna brama wjazdowa i furtka. Wejście piesze do szkoły będzie od-bywało się tylko przez bramę przeciwpożarową, usytuowaną od strony ul. Jana Kazimierza oraz przez bramę główną od strony pływalni – Centrum Rekreacji Nieporęt. Trzeci etap prac, związany z wykonaniem kolejnych odwiertów na terenie bocznym placówki, rozpocznie się 27 maja i potrwa do 10 czerwca. W dniach 24, 25, 26 maja, ze względu na odbywający się w szkole egzamin ósmoklasisty, prace budowlane będą wstrzymane. Na każdym etapie prac teren robót będzie odpowiednio zabezpieczony, a przejścia do szkoły bezpiecznie wydzielone. Choć przedsięwzięcie to wiąże się z utrudnieniami dla wszystkich, liczymy na Państwa zrozumienie i wyrozumiałość. Wierzymy, że efekty tej inwestycji, zdecydowanie przewyższą przejściowe niedogodności i poprawią komfort pracy i funkcjonowania placówki, a przede wszystkim obniżą znacznie opłaty za energię elektryczną i gaz.

SP w Stanisławowie Pierwszym
SP w Stanisławowie Pierwszy