Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Szkolnej w Józefowie.

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Szkolnej. Jeszcze w listopadzie Wykonawca WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o. przystąpi do budowy kanalizacji tłocznej i przepompowni ścieków. Biorąc pod uwagę duży zakres budowy kanalizacji, liczne kolizje i krótki termin roboty prowadzone są równolegle przez kilka ekip co może powodować utrudnienia w ruchu.