Budowa przepompowni ścieków obsługującej wybudowaną kanalizację sanitarną w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie Lipy – etap I.”

Dobiega końca budowa przepompowni ścieków obsługującej wybudowaną kanalizację sanitarną w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie Lipy – etap I.” Lada chwila będą przeprowadzone rozruchy technologiczne i rozpocznie się procedura odbiorów końcowych całego zadania. W najbliższym czasie rozpocznie się także budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w drodze dojazdowej od ul. Kwiatowej w Michałowie-Grabinie, oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Józefowie – etap I i II. Wykonawcy zostali wprowadzeni już na plac budowy i trwa kompletowanie materiałów niezbędnych do rozpoczęcia budowy. Dobiega końca budowa sieci wodociągowej w ul. bocznej od Kwiatowej w Michałowie Grabinie. W ciągu najbliższych dni rozpocznie się procedura odbioru końcowego sieci wodociągowej.