Prace przy budowie sieci wodociągowej w ul. Pogodnej w Stanisławowie Pierwszym.

Prace przy budowie sieci wodociągowej w ul. Pogodnej w Stanisławowie Pierwszym.