Inwestycje gminne zrealizowane w latach 2014-2018

Film przedstawia wszystkie nasze działania, które wpłynęły na poprawę warunków życia mieszkańców, a także na ochronę środowiska naturalnego na terenie gminy. Dzięki naszym inwestycjom gmina Nieporęt zyskała przestrzenie przyjazne mieszkańcom, turystom i inwestorom. Stała się miejscem nowocześniejszym i bardziej otwartym na innowacje. Zapraszamy do przyjrzenia się bliżej efektom naszej pracy.