Kanalizacja deszczowa na osiedlu Głogi

W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie.

Gwałtowne lipcowe ulewy spowodowały poważne  szkody na osiedlu Głogi w Nieporęcie. Zalane piwnice domów, wybijanie wody z kanalizacji, nieprzejezdne ulice – z tymi problemami od długiego czasu borykają się mieszkańcy i udzielające im pomocy jednostki OSP. Poważnym problemem jest też podtapianie oczyszczalni ścieków, gdy osiedlowa kanalizacja sanitarna zalewana jest wodą deszczową. Budowa nowej kanalizacji deszczowej jest koniecznością, aby zabezpieczyć potrzeby mieszkańców i przeciwdziałać skutkom gwałtownych opadów. Uregulowania wymagały też sprawy związane z prawem własności do dróg na osiedlu,  których właścicielem jest SMBJ. Dzięki umowie zawartej przez gminę Nieporęt ze Spółdzielnią, na mocy której gmina otrzymała zgodę na dysponowanie nieruchomościami w celu budowy sieci kanalizacji deszczowej, możliwe będzie rozpoczęcie procesu inwestycyjnego. Przetarg na wykonanie dokumentacji ogłoszony zostanie  we wrześniu. Wspomniana umowa gwarantuje również gminie możliwość realizacji wszystkich działań, związanych z eksploatacją  sieci, czyli konserwacji, remontów i usuwania awarii. Zezwolenie na korzystanie nieruchomości obejmuje także budowę sieci światłowodowej przez gminę, która zleciła już wykonanie dokumentacji w tym zakresie.