kolektory słoneczne

Ekologiczna gmina Nieporęt – solary dla mieszkańców

Projekt, największy tego typu na Mazowszu, którego łączny koszt wyniósł blisko 8 mln zł, w 70% finansowany był ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka”. Dodatkowe 5% dofinansowania pochodziło z budżetu gminy.

Dzięki działaniom informacyjno-promocyjnym prowadzonym przez Urząd Gminy, mieszkańcy chętnie przystępowali do projektu. O jego popularności świadczy fakt, że już po zamknięciu listy uczestników zgłaszały się jeszcze osoby, które chciały wziąć w nim udział.

Montaż kolektorów wykonywała wyłoniona w drodze przetargu firma EKOINSTAL sp. Z o.o. ze Skierniewic Prawych. . Do końca 2014 roku zamontowano 460 kolektorów na budynkach mieszkalnych, a w 2015 roku 130 pozostałych zestawów.

Kolektory słoneczne są wysokosprawnymi urządzeniami do przetwarzania promieniowania słonecznego w energię cieplną, przeznaczoną do dalszego wykorzystania do ogrzewania wody użytkowej. Oznacza to ekologiczne korzystanie z odnawialnych źródeł energii i umożliwia uzyskanie oszczędności finansowych. – Dzięki solarom mieszkańcy zaoszczędzą energię i finanse, a wszyscy będziemy cieszyć się czystszym powietrzem, co dla gminy turystycznej, jaką jesteśmy, ma bardzo duże znaczenie – powiedział wójt Maciej Mazur.