Zamontuj kolektory słoneczne razem z Gminą Nieporęt

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich chętnych do Urzędu Gminy w Nieporęcie – Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych celem składania wniosków o udział w Projekcie. W chwili obecnej dofinansowanie obejmuje 70% kosztów realizacji zestawu solarnego. O ile pojawią się możliwości budżetowe, Wójt Gminy wystąpi do Rady Gminy z wnioskiem o zwiększenie dofinansowania, a tym samym spowoduje to zmniejszenie udziału własnego mieszkańca.

Gmina wybrała do realizacji obecnie najnowocześniejsze pod względem technologicznym produkty solarne – kolektory próżniowe typu heat-pipe. Kolektory próżniowe typu heat-pipe to wysoko zaawansowana technologia solarna. Kolektor próżniowy jest do 30% sprawniejszy od kolektorów płaskich, zwłaszcza w tzw. okresach przejściowych tj. wiosna i jesień (ważna kwestia w warunkach klimatycznych dla Polski). Takie zalety wynikają ze zdolności kolektora próżniowego do absorbowania promieniowania rozproszonego i drastycznie obniżonych strat ciepła dzięki „idealnej” izolacji jaką jest próżnia w rurach kolektora.
Podstawowe zalety tego rozwiązania to także:
1. Najnowocześniejsze kolektory typu heatpipe zawierają ogranicznik temperatury i wyłącznik zapobiegający przegrzaniu instalacji, dzięki czemu ich użytkownicy nie muszą się martwić w okresie urlopowo-wakacyjnym o przegrzanie instalacji oraz nie muszą robić dodatkowych zabezpieczeń hydraulicznych chroniących instalację przed przegrzaniem.

2. Wysoka efektywność przy niskim promieniowaniu słonecznym (pochmurne dni).
3. Efektywna praca kolektora przy usytuowaniu nie tyko bezpośrednio na południe co nie zawsze jest możliwe ze względu na ustawienie domu i jego dachu lub elewacji. Jest możliwość zmiany ustawienia absorbera (całej rury), tak aby przy nie korzystnym ustawieniu dachu skierować absorber możliwie na południe.
4. Łatwość montażu wynikająca z wagi poszczególnych elementów kolektora oraz że na dachu montujemy poszczególne lekkie rury szklane.
5. W przypadku uszkodzenia należy wymienić tylko poszczególne uszkodzone rury szklane (nie cały kolektor) bez ingerencji w układ hydrauliczny.
6. W przypadku degradacji glikolu i jego powolnej zmiany stanu skupienia i innych parametrów brak jest wpływu na zaleganie glikolu w części kolektora, a jedynie rurociągach instalacji solarnej – łatwe jego usunięcie.
7. Wysoka trwałość urządzeń dzięki zastosowaniu najlepszych materiałów w tym np. anody tytanowej w zasobniku.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych instalacji solarnych Gmina Nieporęt wkroczy w nowy etap realizacji inwestycji proekologicznych i energooszczędnych. Mieszkańcy zaoszczędzają energię i finanse, a gmina zachowuje swój turystyczno-rekreacyjny charakter, dzięki m.in. czystemu powietrzu. Rozpoczniemy go budową kolektorów słonecznych, przy wykorzystaniu znaczącego, 70%-go dofinansowania unijnego.

Kolektory słoneczne są wysokosprawnymi urządzeniami do przetwarzania promieniowania słonecznego w energię cieplną przeznaczoną do dalszego wykorzystania do ogrzewania wody użytkowej. Są urządzeniami przeznaczonymi do eksploatacji całorocznej.

Właściciel obiektu, który wybuduje system solarny z żywotnością wynoszącą wiele dziesiątek lat przyczyni się do wzrostu wartości swojej nieruchomości. Gwarancja jakości na zamontowane kolektory wynosić będzie 5 lat. W tym okresie w każdym roku trwania gwarancji, Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić co najmniej 1 nieodpłatny przegląd serwisowy.

Wg danych od obecnych użytkowników zestawów solarnych wartość wniesionego wkładu pieniężnego przez Mieszkańca przy obecnym dofinasowaniu powinna się zwrócić maksymalnie w ciągu 5 lat. Po upływie okresu zwrotu inwestycji, który będzie się skracał wraz ze wzrostem cen energii, inwestycja zacznie przynosić inwestorowi wyraźne korzyści. Inwestowanie w system kolektorów słonecznych jest więc nie tylko korzystne, ale i perspektywiczne.
Prawidłowo zaprojektowany i zamontowany system kolektorów słonecznych może obniżyć koszty podgrzewania wody użytkowej o 90 %.

W 2014 r. planowana jest instalacja najnowszych próżniowych kolektorów słonecznych w 587 prywatnych obiektach mieszkalnych położonych na terenie gminy. Liczba dostępnych zestawów jest więc ściśle ograniczona. Zapraszamy do udziału w projekcie.