Zwiększenie dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych

Do 25% spadł udział własny mieszkańców, którzy przystąpili do gminnego programu Budowy systemu kolektorów słonecznych.

Dzięki wygospodarowaniu dodatkowych środków finansowych, Wójt Gminy wystąpił do Rady Gminy z wnioskiem o zwiększenie dofinansowania budowy kolektorów słonecznych. Podczas sesji w dniu 29 maja radni podjęli uchwałę, która zmniejszyła udział własny mieszkańców z 30% do 25%.

W chwili obecnej całkowite ceny zestawów wyglądają następująco:

Całkowita cena zestawu I (od 1 do 3 osób) – 10 701, 87, w tym udział własny mieszkańca – 2 675,47 zł
Całkowita cena zestawu II (od 4 do 6 osób) – 14 020,71 zł – w tym udział własny mieszkańca –
3 505,18 zł
Całkowita cena zestawu III (od 7 do 9 osób) – 17 083,59 zł – w tym udział własny mieszkańca –
4 270,90 zł.

Do chwili obecnej zamontowano kolektory na ok. 40 budynkach. Montaż odbywa się sprawnie, trwa ok. 2 dni. Przed opracowaniem dokumentacji projektowej i wykonaniem montażu Wykonawca przeprowadza w każdym budynku mieszkalnym wizję lokalną. W tym kontaktuje się telefonicznie lub osobiście. Z wizji lokalnej sporządzony zostaje odpowiedni protokół z udziałem właściciela, uwzględniający lokalne uwarunkowania co do możliwości i sposobu zamontowania na nich kolektorów słonecznych, a także wyznaczenia odpowiedniego pomieszczenia do zainstalowania pozostałych urządzeń i miejsc podłączenia instalacji elektrycznej. Następnie realizowane są roboty budowlano-montażowe oraz instalacyjne.

Wykonawcą inwestycji jest EKOINSTAL Sp.z o.o. adres. Skierniewice Prawe 141 D, 96-100 Skierniewice, której przedstawicielem jest Pan Dariusz Niedźwiadek tel. 697-380-888, email – solary@ekoinstal.net, tel. do centrali 46 832-91-82, 46 832-92-71, fax. 46 831-14-14.
Informacji udzielają pracownicy Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych Urząd Gminy Nieporęt pod nr tel. 22/ 767-04-05 oraz. 22/ 767-04-42 , e-mail: inwestycje@nieporet.pl, Na stronie internetowej Gminy – www.nieporet.pl utworzono zakładkę, za pośrednictwem której otrzymują Państwo otrzymywać aktualne informacje o projekcie.