Modernizacja budynku komunalnego w Zegrzu Południowym

– modernizacja piętrowego budynku komunalnego na Osiedlu Wojskowym nr 13 w Zegrzu Południowym na potrzeby Ośrodka Zdrowia i Ośrodka Kultury,
– parter modernizowany jest na potrzeby Ośrodka Zdrowia, przewidziana jest także apteka,
– I piętro modernizowane jest na potrzeby Ośrodka Kultury – dobudowana została klatka schodowa, zainstalowana zostanie winda dla niepełnosprawnych,
– na I piętrze znajdować się będzie: sala komputerowa na 10 stanowisk, sala widowiskowa, pokój służbowy, sanitariaty,
– na modernizację I piętra Gmina pozyskała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie – Odnowa i Rozwój Wsi, w wysokości 50% wartości inwestycji,
– prace budowlane rozpoczęły się w styczniu 2010 roku, planowane zakończenie prac na I piętrze – wrzesień 2010, na parterze – czerwiec 2011,
– wykonawca prac – firma Wald-Glob z Pułtuska.
marzec 2010
marzec 2010 marzec 2010
kwiecień 2010 maj 2010
maj 2010 sierpień 2010
sierpień 2010 listopad 2010
listopad 2010