Modernizacja Centrum Medycznego Nieporęt – ciąg dalszy

W okresie od stycznia do kwietnia 2014 r. wykonano następujące prace:

– termomodernizację budynku
– obróbki blacharskie
– nową elewacja
– opaskę z kostki wokół budynku
– wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych
– rozebrano stare ogrodzenie, uporządkowano teren
– powstał nowy parking miedzy budynkiem Centrum Medycznego a przedszkolem, z nawierzchnią utwardzoną kruszywem betonowym.

kwiecień 2014

Modernizacja Centrum Medycznego Nieporęt: maj – lipiec 2014 r.

Część rehabilitacyjna działa już w nowych pomieszczeniach – w nowo dobudowanym łączniku oraz w sąsiednich salach. Na jedną z nich zaadaptowano pomieszczenie po dawnej kotłowni. Obok siebie znajdują się kabina do diatermii, sale do fizykoterapii i kinezyterapii. Zbudowano duże pomieszczenie sanitarne, przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w którym znajduje się także natrysk. Zainstalowano wentylację mechaniczną, na podłodze położona została nawierzchnia typu tarket.

Trwają prace modernizacyjne w centralnej części budynku. W przebudowanych pomieszczeniach powstaną dodatkowe gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, nowa recepcja.

Przy wejściu do pomieszczeń dla dzieci zdrowych zbudowana zostanie pochylnia.

Modernizacja Centrum Medycznego Nieporęt podniesie jego stan techniczny, poprawi warunki pracy personelu oraz komfort pacjentów, a przede wszystkim dostosuje obiekt do standardów obowiązujących w placówkach medycznych.

maj - lipiec 2014 r.

maj - lipiec 2014 r.

maj - lipiec 2014 r.

maj - lipiec 2014 r.

lipiec 2014 r.

lipiec 2014 r.

sierpień 2014

październik 2014
październik 2014
październik 2014
październik 2014
październik 2014
październik 2014
październik 2014
październik 2014
październik 2014
październik 2014