Modernizacja ośrodka zdrowia w Nieporęcie

Na zewnątrz trwa budowa łącznika między ośrodkiem zdrowia a częścią budynku, w której znajdują się sala do rehabilitacji oraz punkt informacyjno-konsultacyjny. Łącznik ułatwi poruszanie się po ośrodku, eliminując przechodzenie przez podwórko. Przy wejściu, zlokalizowanym w łączniku, zbudowana zostanie pochylnia dla niepełnosprawnych.
Trwa również remont pomieszczeń na I piętrze budynku, do których przeniesiona zostanie administracja ośrodka.

Koszt inwestycji wyniesie 112 tys. 694 zł.
Prace wykonuje firma EDBUDEX, w terminie do 30.09.2013 r.


październik 2013
pażdziernik 2013