Rozbudowa szkoły w Józefowie

Ostatniego dnia września 2015 roku oficjalnie rozpoczęła się rozbudowa szkoły podstawowej w Józefowie. Tego dnia na jej teren wprowadzony został wykonawca inwestycji – PHU BUDOMUR Sp. z o.o. z Pułtuska.

Projekt zakłada rozbudowę dotychczasowego budynku o nową część dydaktyczną, która umiejscowiona będzie od frontu szkoły przy ścianie sali gimnastycznej. Pod budowę wykorzystany zostanie częściowo dziedziniec szkoły, istniejący parking i teren nieutwardzony. Nowa część budynku będzie również parterowa i niepodpiwniczona. Jej powierzchnia użytkowa wyniesie 713 m2, a kubatura 4700 m3.

Znajdzie się tam 6 obszernych sal na potrzeby dydaktyczne oraz biblioteki, pomieszczenie magazynowe, szatnie, sanitariaty, pokój nauczycielski.
Koszt rozbudowy to kwota ok.1,9 mln zł. Jej zakończenie planowane jest zgodnie z umową na koniec lipca 2016 r. Rozpoczęcie zajęć szkolnych w nowo wybudowanej części szkoły planowane jest od września 2016 roku.

listopad 2015
listopad 2015
listopad 2015
listopad 2015
listopad 2015
listopad 2015