Termomodernizacja budynku komunalnego w Ryni

Dobiegła końca termomodernizacja budynku komunalnego w Ryni, w którym swoją siedzibę ma świetlica wiejska.

Zakres prac objął, obok ocieplenia budynku, również naprawę dachu, kominów i schodów wejściowych. Teren wokół został uporządkowany, posadzono drzewa i krzewy.

Na realizację prac gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego w kwocie ok. 22 tys. zł.

swietlica_logo.jpg