Modernizacja oświetlenia wzdłuż ul. Jana Kazimierza

Wzdłuż ulicy Jana Kazimierza, na odcinku od ul. Podkomorzego do Izabelińskiej w Nieporęcie i Stanisławowie Pierwszym, zakończony został pierwszy etap modernizacji oświetlenia. 65 starych betonowych słupów oświetleniowych wymieniono na nowoczesne słupy stalowe. Zamiast opraw sodowych  zastosowano energooszczędne oprawy LED, które bardzo dobrze oświetlają jezdnię. Mniejsze zużycie energii to mniejsze koszty, ponoszone przez gminę, to także element realizowanego programu ochrony środowiska. Sposób wykonania modernizacji,  zamontowanie nowych słupów w miejscu starych, pozwoliło również na ograniczenie kosztów, które wyniosły 226,7 tys. złotych.

 

2_oswietlenie