Oświetlenie ul. Sienkiewicza w Józefowie – Etap I

Na odcinku długości 360 m od ul. Szkolnej, zamontowano 12 punktów świetlnych. Wykonawcą była firma Instalatorstwo Elektryczne Marek Kisielewski z Borowej Góry. Koszt inwestycji to 48 119 zł;

ul. Sienkiewicza w Józefowie