Oświetlenie ulicy Jana Kazimierza w Nieporęcie

– lampy stanęły po zachodniej stronie ulicy na odcinku od stacji PKP do skrzyżowania z ulicą Szkolną
– zamontowano 32 słupy oświetleniowe stalowe ozdobne, z oprawami 150 W
– linia kablowa – 1350 metrów
– wykonawca – Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych w Łomży
– prace ukończono w czerwcu 2010 r.
– koszt – 199 tys. zł
Oświetlenie ulicy Jana Kazimierza w Nieporęcie