Oświetlenie ulicy Kościelnej w Kątach Węgierskich.

Na odcinku 550 metrów zainstalowano 10 punktów świetlnych.
Wykonawcą inwestycji jest firma Lumen z Legionowa. Jej koszt wyniósł 33 tys. złotych.