Oświetlenie ulicy Letniej w Stanisławowie Drugim

Wykonano oświetlenie ulicy Letniej w Stanisławowie Drugim

Zamontowano 6 punktów świetlnych, na odcinku 200 metrów.

Koszt inwestycji wyniósł 28 tys. złotych, wykonawcą była Firma Elektryczna z Żyrardowa.