Oświetlenie ulicy Spacerowej w Ryni

– I etap prac obejmował montaż 12 słupów stalowych z wysięgnikiem jednoramiennym i oprawą 100 W
– linia kablowa liczy 450 metrów
– wykonawca – Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych w Łomży
– prace ukończono 31 maja 2010 r.
– koszt – 41 tys. zł
Oświetlenie ulicy Spacerowej w Ryni