Oświetlenie ulicy Strużańskiej w Józefowie

– oświetlenie wykonano na odcinku od ronda w Józefowie w kierunku Legionowa
– zamontowano 31 słupów stalowych z wysięgnikiem jednoramiennym i oprawą 150 W
– linia kablowa – 1410 metrów
– wykonawca – Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych w Łomży
– koszt – 104 tys. zł
Oświetlenie ulicy Strużańskiej w Józefowie