Będzie rondo w Stanisławowie Pierwszym

Na mapie drogowej Stanisława Pierwszego znajduje się miejsce szczególnie trudne dla kierowców i pieszych. Już wkrótce, dzięki intensywnym staraniom gminy oraz przy wsparciu mieszkańców, niebezpieczne skrzyżowanie zamieni się w bezpieczne rondo.

Niebezpieczne skrzyżowanie to zbieg trzech dróg – drogi wojewódzkiej 632 ulicy Strużańskiej, drogi powiatowej ulicy Przyszłość oraz drogi gminnej ulicy Słonecznej. Panuje tu duże natężenie ruchu, jest to trasa dojazdowa m.in. do Warszawy. Często dochodziło do kolizji z udziałem pieszych i motocyklistów. Zarówno kierowcy, jak i piesi, sygnalizowali, że konieczne jest przebudowanie skrzyżowania, najlepiej z zastosowaniem ronda.
To rozwiązanie, również w opinii samorządu gminy Nieporęt, najlepiej wpłynęłoby na poprawę bezpieczeństwa ruchu w tym miejscu. Podjęto więc działania, aby w ten sposób przebudować skrzyżowanie. W 2018 roku gmina Nieporęt wraz z zarządcą ulicy Przyszłość, Starostwem Powiatowym w Legionowie, zawarła porozumienie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie w sprawie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji. Wykonane zostały dwie koncepcje rozwiązania – jedna z wykorzystaniem tradycyjnego skrzyżowania, druga z wprowadzeniem ronda. I właśnie koncepcja budowy ronda przekazana została MZDW, jako rozwiązanie rekomendowane przez gminę i starostwo. Kolejne uzgodnienia dokonywane były z Departamentem Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego, który wybrał drugą koncepcję, skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
I wówczas pomogła inicjatywa radnego Piotra Pietruchy oraz mieszkańców. Wystosowali oni do Urzędu Marszałkowskiego pismo, w którym przedstawili argumenty przemawiające za budową ronda. Departament ponownie przeanalizował obie koncepcje i przychylił się do proponowanego mu rozwiązania. Liderem przedsięwzięcia z upoważnienia starostwa jest gmina Nieporęt. Po wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ronda, która już jest opracowywana, gmina wystąpi o pozwolenie na budowę. Po jego otrzymaniu, dokumenty przekazane zostaną Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie, który będzie realizował inwestycję. W projekcie budowy ronda uwzględniono również przeniesienie znajdującej się w tym miejscu kapliczki, parę metrów dalej, na działkę gminną.

1_rondo