Rozbudowa kanalizacji w Stanisławowie Drugim

Firma STD Nasiłowski Sp. z o.o. z Zielonki rozpoczęła realizację inwestycji w drogach poprzecznych do ulicy Wolskiej.

Przedmiotem zamówienia jest budowa pięciu odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w drogach poprzecznych do ul. Wolskiej w Stanisławowie Drugim, o łącznej długości 876 mb wraz z odejściami kanalizacyjnymi w ilości szt. 47. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wolskiej w Stanisławowie Drugim, a następnie do istniejącej sieci kanalizacji na terenie osiedli Bukowiec C i Grudzie w Legionowie.

Zakres obszaru do skanalizowania został określony po weryfikacji  złożonych w Urzędzie Gminy deklaracji podłączenia do gminnej sieci kanalizacyjnej. Na wszystkich wybranych  do skanalizowania drogach prawie 100% mieszkańców zadeklarowało się do wykonania podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej niezwłocznie po jej wybudowaniu.

Dlatego teraz jest ostatni czas na wykonanie projektów podłączeń i uzyskanie warunków technicznych budowy swojego przyłącza. W tym celu należy wystąpić do  Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie. Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacyjnych w chwili obecnej jest konieczne w celu  terminowego podłączenia się do gminnej sieci kanalizacyjnej, do czego zobowiązali się mieszkańcy wypełniając wspomniane wyżej deklaracje.

Koszt  prac budowlanych to 811 986,41 zł.