Ścieżka rowerowa wzdłuż Kanału Żerańskiego

Droga rowerowa wzdłuż Kanału Żerańskiego powstaje w ramach projektu „Rozwój Zintegrowany Sieci Dróg Rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin i Radzymin”, dofinansowanego ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych objętych Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Ważnym aspektem tej inwestycji jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu, poprzez ograniczenie liczby poruszających się samochodów, jak również zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników nowej trasy komunikacyjnej, poprzez oddzielenie ścieżki rowerowej od chodnika. Trasa rowerowa wzdłuż Kanału Żerańskiego, to nie tylko dogodne połączenie komunikacyjne dla osób dojeżdżających do szkoły i pracy, ale również strefa aktywnego wypoczynku. Planowany ciąg komunikacyjny ma być w przyszłości wizytówką gminy, miejscem atrakcyjnym dla mieszkańców oraz turystów. Ścieżka będzie łączyła system ścieżek rowerowych powiatu legionowskiego, wołomińskiego i Warszawy. Całkowita wartość projektu  budowy drogi rowerowej wynosi 75 mln złotych, natomiast wartość projektu na terenie gminy Nieporęt – 10 mln zł, w tym dofinansowanie dla gminy ze środków unijnych – 8 mln zł.

Wzdłuż Kanału Żerańskiego, na odcinku 8 kilometrów od granicy z Warszawą do Jeziora Zegrzyńskiego, gmina Nieporęt realizuje atrakcyjną trasę komunikacyjną, przystosowaną do ruchu pieszego i rowerowego. Na odcinku od granic Warszawy do kładki przy ul. Szkolnej zostanie zbudowana ścieżka rowerowa o szerokości 3 mb oraz chodnik o szerokości 2,5 mb, rozdzielone pasem zieleni o szerokości 2 mb. Pomiędzy PKP Nieporęt a ul. Szkolną powstanie natomiast ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej i szerokości 3,5 mb.
Projekt przewiduje ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej oraz chodnik wykonany z płyt o wymiarach 50×50. Wzdłuż trasy rowerowej, od ulicy Dworcowej w Nieporęcie do ulicy Izabelińskiej w Stanisławowie Pierwszym, zostaną zamontowane 163 słupy oświetleniowe, tworząc pas oświetleniowy o długości 4090 m.
W marcu br. mieszkańcy Osiedla Głogi złożyli petycję odnośnie zmian parametrów technicznych ścieżki rowerowej, w zakresie jej szerokości, oraz zmian technologii nawierzchni chodnika. Trwa analiza zgłoszonych postulatów pod kątem możliwości wprowadzenia zmian w zatwierdzonym projekcie oraz zgodności z warunkami udzielenia dotacji unijnej.

Budowa trasy rowerowej przewidziana jest do 2020 roku. Rozpoczęcie I etapu o długości 4,4 km nastąpi na przełomie kwietnia i maja. Obecnie trwają prace przygotowawcze pod budowę ścieżki, w tym realizacja wycinki oraz uporządkowania terenu nad Kanałem Żerańskim. Po wykonaniu ścieżki i chodnika kolejnym etapem będą nasadzenia zastępcze w  formie zaproponowanej przez mieszkańców gminy podczas planowanych konsultacji społecznych. W miejsce wyciętych topól posadzone zostaną między innymi szlachetne drzewa, które wzbogacą walory przyrodnicze powstającej ścieżki rowerowej.
Droga rowerowa będzie kolejną dużą inwestycja tego typu, realizowaną na obszarze gminy Nieporęt. W 2018 r. dobiegła końca budowa 4,5 km ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej z Białobrzegów do Beniaminowa oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Strużańskiej w Józefowie, liczącego 2,2 kilometra i prowadzącego od granicy z Gminą Jabłonna do ronda im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wartość tego projektu, także realizowanego w partnerstwie, to kwota 6,6 mln złotych, a uzyskane dofinansowanie wynosi 5,3 mln złotych.
Gmina wykonała również projekt budowy przedłużenia trasy rowerowej wzdłuż ulicy Strużańskiej, od ronda im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do Kanału Żerańskiego w Rembelszczyźnie –trasy która ma połączyć istniejącą ścieżkę z drogą rowerową budowaną nad Kanałem Żerańskim. W pierwszym etapie realizacji tego projektu budowany jest odcinek od ronda im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich.

ZOBACZ: DOKUMENTACJA INWESTYCJI

sdr

sdr