Budowa placu zabaw w Stanisławowie Pierwszym

Plac zabaw, dofinansowany ze środków unijnych, powstanie na działce w Stanisławowie Pierwszym. Jest to teren, na którym odbywa się festyn Święto Ziemniaka. Od przyszłego roku plac zabaw będzie dodatkową atrakcją dla dzieci podczas święta, a już w tym roku codziennym miejscem do zabawy.

Inwestycja realizowana jest jako część zadania „Budowa placu zabaw wraz z chodnikiem wzdłuż ulicy Słonecznej, stanowiącym dojście do miejsca wypoczynkowego”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013. Umowa o dofinansowanie w wysokości 85% kosztów podpisana została z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w lipcu. Koszt realizacji placu zabaw to przeszło 82 tys. złotych, z czego dofinansowanie wyniesie ok. 57,1 tys. złotych.

Po przeprowadzeniu przetargu, wyłoniono wykonawcę budowy placu, firmę „SUN+” z Gruszczyna.
Na piaskowej nawierzchni zamontowane zostaną m.in.: wielofunkcyjny zestaw zabawowy, kiwak motocykl, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka ważka. Zamontowane zostaną 4 ławki i kosze na śmieci. Teren

placu zostanie ogrodzony i oświetlony, a wszystko w terminie do połowy listopada.