Budowa kanalizacji na odcinku Białobrzegi – Rynia

Zakończona została budowa kanalizacji na odcinku Białobrzegi – Rynia, stanowiąca dokończenie opaski sanitarnej Jeziora Zegrzyńskiego. Inwestycja ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska akwenu, dlatego projekt zaliczony został do kluczowych dla województwa mazowieckiego. Wartość inwestycji to przeszło 10 mln złotych, gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 8,6 mln złotych na jego realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Budowa inwestycji trwała od 2013 roku. Sieć kanalizacyjna zbudowana została w Białobrzegach w ulicy Plażowej, Wojska Polskiego, Wczasowej, na odcinku od pompowni ścieków zlokalizowanej w rejonie Ośrodka Szkoleniowego IRSS do końca miejscowości, w ulicy Spacerowej wraz z osiedlem Bellona oraz w Ryni w ulicy Polnej, Stegny, Radzymińskiej i Głównej. Szczególnie trudne warunki realizacji robót ziemnych panowały w ulicy Głównej, z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych.
Łącznie powstało ok. 9,6 km sieci kanalizacyjnej.

Inwestycja zrealizowana została w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

logotypy_kanalizacja.jpg

kwiecień 2015

maj 2015
maj 2015
czerwiec 2015