Budowa kanalizacji sanitarnej w Białobrzegach

Budowa kanalizacji w Białobrzegach jest częścią projektu dokończenia opaski sanitarnej wokół Jeziora Zegrzyńskiego, w ramach którego zaplanowano wykonanie infrastruktury kanalizacyjnej do Ryni. Koszt całej inwestycji to przeszło 20 mln zł, ale ponad 80% wyniesie dofinansowanie ze środków unijnych.

Realizowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Wojska Polskiego i Plażowej. W ul. Plażowej wybudowany został kanał sanitarny o długości 411 metrów.

Obecnie w ulicy Wojska Polskiego wykonawca – firma Laskowscy buduje kanał sanitarny o długości 2663 metrów. Na skrzyżowaniu obu ulic powstaną 2 przepompownie ścieków wraz z komorą zasuw oraz komorą pomiarową. Po zamontowaniu urządzeń przeprowadzony zostanie rozruch przepompowni przy udziale Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, które będzie eksploatować sieć.
Koszt inwestycji w Białobrzegach to przeszło 1 mln zł. Termin jej zakończenia przewidziany jest we wrześniu 2013 r.

Prace przy ul. Wojska Polskiego