Budowa kanalizacji zachód

Projekt przewiduje budowę kanalizacji w południowo-zachodniej części gminy. Prace rozpoczęły się w lipcu 2014 roku. W ramach zadania w ulicy Wolskiej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra budowana jest infrastruktura kanalizacyjna wraz z trzema przepompowniami ścieków i odejściami kanalizacyjnymi w obrębie pasa drogowego. W ulicy Łąkowej i Radosnej w Stanisławowie Drugim powstaje sieć kanalizacyjna i jedna przepompownia ścieków, wraz z odejściami w obrębie pasa drogowego, w Józefowie w ulicy Głównej i Dębowej sieć wraz z dwoma przepompowniami i odejściami kanalizacyjnymi.
Łącznie powstanie blisko 9 km nowej sieci kanalizacyjnej, do której podłączy się przeszło 900 mieszkańców.

Ścieki z kanalizacji odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Legionowie, poprzez nowo budowaną sieć na osiedlu Bukowiec C i Grudzie, a następnie do oczyszczalni Czajka. Kanalizacja eksploatowana będzie przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie.

Koszt całej inwestycji to 9 mln 200 tys. zł, dofinansowanie przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 ze środków Funduszu Spójności wyniesie prawie 6 mln złotych.
Prace potrwają do połowy 2015 roku.

ul. Główna
ul. Radosna
ul. Radosna