Budowa sieci wodociągowej w Józefowie

1. ul. Polnej Róży – droga dz. 46/15, 46/20, 46/29 przy ul. Objazdowej dł. 260 mb, koszt 42 435,00 zł, firma INWOKAN, odbiór końcowy 11.09.2012 r.

2. ul. Piastowska dł. 272 mb, koszt 60 831,46 zł, firma INSTAL-BUD, odbiór końcowy 3.08.2012 r.